Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
TELEFON GÖRÜŞME İŞLEMLERİ ve EVRAKLAR

TELEFON GÖRÜŞME İŞLEMLERİ VE EVRAKLAR

 

Telefon görüşme günleri  haftada bir (1) kez olarak yeniden düzenlenmiştir. Dini ve resmi bayramların tatil günlerinde, kurumumuz yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, sadece o günlere özel değişiklik yapılabilmektedir.

Belirtilen telefon görüşme saatleri dışında telefon görüşmesi yaptırılmayacaktır.

Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü ve tutuklular tarafından karşılanır.

Her hükümlü ve tutuklu, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, büyükbabası, büyükannesi, kardeşi, amcası, halası, teyzesi, dayısı, kayınbabası, kayınvalidesi, kardeşinin çocukları, kayınbiraderi, baldızı, görümcesi, eltisi, gelini veya damadından birisi ile haftada bir defa telefon görüşmesi yapabilir.

Hükümlü veya tutuklu, konuşmasına kendi adını ve soyadını söyleyerek başlar. Görüştüğü kişinin adını, soyadını ve telefon numarasını tekrar etmesini isteyerek konuşmasına devam eder.

Hükümlü / tutukluların yapabileceği telefon görüşmesi hakkında genel bilgiler:
 
Kınama cezası dışında disiplin cezası almamış hükümlü ve tutuklular, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilmiş telefonlardan yararlandırılırlar. Kurum personeli bu telefonları kullanamaz.

Kınama cezası dışında disiplin cezası bulunan hükümlü ve tutuklular, bu cezaları kaldırılmadıkça telefonla konuşma hakkından yararlanamazlar.

Hükümlü ve tutukların telefonla konuşma gün ve saatleri; kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası ve sayısı, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak belirlenir. Konuşma süresi 10 dakikayı geçemez. Bu süre sonunda, konuşma kendiliğinden kesilir. Ölüm, ağır hastalık, doğal afet, yangın vb. durumlarda, idarenin izni olmak kaydıyla telefon görüşmesi gerçekleştirilebilir. Eğer bu hak daha önce kullanılmışsa, bir sonraki haftaya ait konuşma hakkı öne alınabilir.

Telefon görüşmesi için gereken evraklar:

1. Sabit telefon için faturanın aslı (son döneme ait olacak).

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (fatura sahibine ait).
 
3. Cep telefonları için; faturalı hat ise son döneme ait bayi tarafından kaşeli ve ıslak imzalı orjinal fatura, kontörlü hat için bayii kaşeli ve ıslak imzalı abonelik sözleşmesi.

 İkametgâh adresi sistem üzerinden alındığı için ayrıca tebliğ edilmesine gerek  yoktur.


NOT :  Belgeler posta veya PTT Kargo vasıtasıyla kuruma ulaştırılmalıdır.  Bilgi edinmek için (358) 242 03 64 ) nolu telefonu arayabilirsiniz.

Adres

Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya

Telefon

Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25

Fax: 0 (358) 242 05 85

E-Posta

abbamasya.etcikisaretadalet.gov.tr